Arhivă categorie Asigurări

Decontare directă – ce înseamnă și cum se aplică?

Decontarea directă a fost introdusă de curând în legislația asigurărilor din România, dar pentru că au existat multe discuții cu privire la implementarea ei și la forma legislativă în care va fi aplicată nu este clară pentru toți asigurații.
Din acest motiv în acest articol o să încercăm să îl explicăm pe înțelesul tuturor, pentru a putea să o înțelegi exact.

Care este regula clasică de despăgubire în cazul unui accident auto în cazul asigurărilor RCA?

Dacă ești implicat într-un accident auto și ești persoana păgubită, fiind nevinovat de producerea accidentului, vei folosi polița de asigurări a persoanei vinovate.

Ce înseamnă decontarea directă?

Dacă ești păgubit în urma unui accident rutier și ai achiziționat acestă clauză numită Decontarea directă vei fi despăgubit de asiguratorul la care ai încheiat polița de asigurare RCA.

Practic în loc să fi despăgubit de asiguratorul vinovatului vei fi despăgubit de propriul tău asigurator unde ai încheiat ultima poliță de asigurare RCA.

Decontarea directă este gratuită și cuprinsă în asigurarea RCA?

Nu! Decontarea directă nu este gratuită și nu este cuprinsă în asigurarea RCA, ci este o clauză opțională care este suplimentară asigurării RCA pentru care vei plăti în plus.

Este obligatorie decontarea directă?

Nu! Clauza de decontare directă nu este obligatorie pentru tine ca asigurat RCA. Ea este opțiune facultativă pe care o poți achiziționa plătind în plus.

Pot societățile de asigurare șă nu îți ofere această clauză de decontare directă?

Toate societățile de asigurare șunt obligate prin lege să îți acorde această opțiune, iar tu ca și client poți să o refuzi sau să cumperi plătind în plus față de costul asigurării RCA.

Când se poate aplica clauza de decontare directă? Există ceva cerințe pentru a se putea aplica?

Această clauză se poate aplica doar dacă toate cerințele de mai jos sunt îndeplinite în totalitate:

 • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate sau înregistrate în România;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului;
 • prejudiciile exclud vătămările corporale.

Atenție! Dacă una din cerințele de mai sus nu sunt îndeplinite clauza de decontare directă nu se va acorda, chiar dacă este plătită de tine.

Ai încheiat polița de asigurare fără clauza de decontare directă. Pot să o achiziționezi ulterior?

Din păcate nu se poate achiziționa decât atunci când închei asigurarea RCA. Cumpărarea ei ulterioară nefiind posibilă la nici o societate de asigurare.

Sunt vinovat de producerea unui accident rutier. Mă pot folosi de decontarea directă?

Nu! Clauza este valabilă doar pentru persoana nevinovată din accidentul rutier și permite părții nevinovate de producerea accidentului rutier să primească despăgubirea de la societatea lui de asigurare fără a mai aștepta după societatea ta de asigurare pentru despăgubire.

Cum se procedează în situația în care ai achiziționat și vrei să beneficiezi de decontarea directă?

Dacă ești partea vătămată într-un accident rutier și ai achiziționat suplimentar clauza de decontare directă, plătind suplimentar la emiterea poliței tale de asigurări RCA, trebuie să mergi la societatea de asigurări unde ai încheiat polița de asigurare RCA, pentru a deschide dosarul de daună având nevoie de actele necesare unui dosar de daună.

Societatea de asigurare unde ai încheiat polița de asigurare va anunța societatea de asigurare unde are vinovatul de producerea accidentului polița de asigurare RCA și va demara o procedură de avizare în maxim 3 zile de la data deschiderii dosarului de daună conform legislației în vigoare.

Societatea de asigurare unde persoana vinovată de producerea accidentului rutier are polița de asigurare RCA are obligația ca în maxim 3 zile de la solicitare să confirme avizarea și valabilitatea contractului de asigurare RCA a vinovatului.

Cât costă decontarea directă?

Fiecare societate de asigurare stabilește un preț pentru acestă clauză opțională iar acesta poate să coste între 20 – 600 lei în funcție de societatea de asigurări, prețul exact se poate afla când soliciți o ofertă de asigurare prin secțiunea contact.

Cum comand o clauză de decontare directă?

Ușor și simplu! Ne suni și îți calculăm noi imediat asigurarea atât cu decontare directă cât și fără această clauză, astfel încât să iei cea mai bună decizie pentru tine!

Adeverință de daunalitate – certificat străinătate

Adeverința de daunalitate asigurare este utilă pentru persoanele cu rezidență în străinătate sau care au orice altă formă legală de ședere temporară sau permanentă în strainătate.

Asigurările în străinătate sunt foarte scumpe și pentru a le putea reduce prețurile, asiguratorii din străinătate solicită persoanelor plecate din România adeverința de daunalitate asigurare prin care să se certifice faptul că nu a avut daune în ultimii ani în România.

Cine eliberează adeverința de daunalitate asigurare?

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017, art. 32, alin. (5), coroborate cu cele din Norma Autprității de supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 20/2017, poate elibera asiguraților sau utilizatorilor de autovehicule adeverința de daunalitate asigurare, care să certifice daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, sau absența acestor daune, după caz.

Ce conține adeverința de daunalitate asigurare?

Adeverința de daunalitate asigurare conține urmatoarele date, care vor fi scrise pe documentul eliberat:

 • numele / denumirea asiguratului;
 • CNP/CUI asigurat;
 • datele vehiculului;
 • seria si numărul contractului RCA;
 • perioada de valabilitate;
 • clasa bonus-malus aferentă;
 • data producerii evenimentului înregistrat (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • data plății despăgubirii (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • despăgubiri ca urmare a vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind decontarea directă, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului);
 • aplicarea clauzei privind răscumpărarea, dacă este cazul (dacă există daune înregistrate pe numele asiguratului).

În cât timp pot obține adeverința de daunalitate asigurare și cum pot să o solicit?

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare se face în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, care se poate realiza astfel:

 • transmisă prin e-mail la adresa de e-mail scrisă mai jos
 • depusă personal la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)
 • transmisă prin poștă sau curier la sediul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Pentru solicitările realizate prin poștă și e-mail este obligatorie completarea cererii pe care o puteți descarca in formular PDF de aici.

Ce documente trebuie să transmit sau să depun pentru solicita adeverința de daunalitate asigurare

Cererea PDF, care poate fi descărcată de mai sus, trebuie insoțită de o copie a cărții de identitate, iar pentru cetățenii români cu resedința în străinatate este necesară și dovada rezidenței la adresa unde se solicită a fi transmisă adeverința de daunalitate. Transmiterea copiei cartii de identitate este necesară pentru validarea adresei de domiciliu unde se va transmite adeverința de daunalitate asigurare care va conține datele tale cu caracter personal.

Atentie!

Pentru solicitările de eliberare documentului adeverința de daunalitate asigurare pentru o altă persoană se solicită să se prezinte în original un mandat autentic încheiat în fața unui notar public prin care să fie împuternicită să depună și să ridice persoana care solicită acest document.

Pentru adeverința solicitată de persoanele juridice, la carerea PDF care poate fi descărcată mai sus, se trimite / depune împuternicirea persoanei desemnate să solicite / depună și să primească adeverința de daunalitate asigurare.

Traducerea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Adeverința de daunalitate asigurare este emisă în două limbi, respectiv română și engleză și poate fi utilizat de persoanele care vor să încheie asigurarea RCA în alte tări pentru a primi reducere la asigurare

Validarea documentului adeverința de daunalitate asigurare

Dacă asiguratorul din străinătate îți solicită validarea electronica, aceasta poate fi validată la o adresă web care va fi menționată în adeverință, prin intermediul unui cod unic de securitate, imposibil de fraudat.

Emiterea documentului adeverința de daunalitate asigurare este gratuită și se face fără costuri pentru tine de emitere.

Date de contact Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.)

Telefon: 0311300800

E-mail: certificat@aida.info.ro

Adresa: Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40bis, etaj 5

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Ce este acest fond și în ce condiții despăgubește?

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România administrează Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, datorită atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 132/2017 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii poate să despăgubească, în cazul accidentelor provocate pe teritoriul României, prin intermediul unui vehicul sau tramvai neasigurat cu o asigurare RCA, în urmatoarele condiții:

 • dacă vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat cu o poliță de asigurare RCA, se acordă despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces; 
 • dacă vehiculul sau tramvaiul rămane neidentificat, se acordă despăgubiri doar pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății ori pentru deces
 • se acorda despăgubiri și pentru daune materiale, cu aplicarea unei fransize de 500 de euro în echivalent lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data producerii accidentului, doar dacă în urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-au pricinuit daune integrității corporale sau sănătății unei persoane. o vătămare care necesită pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile
 • accidentul produs de un vehicul care a rămas neidentificat este accidentul in care respectivul vehicul a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului
 • în situatia producerii riscului, pe perioada suspendării contractului RCA, conform art. 6 alin. (6).

În cât timp se primește despăgubirea prin Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii?

Termenul legal este de 90 zile și este stipulat în legislație. Plata de va face în contul IBAN aparținâd persoanelor vătămate material și/sau fizic sau urmașilor acestuia în caz de deces, după trimitea actelor solicitate de către CALL CENTER-ul de mai jos.

ATENȚIE!!! Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii își recuperează banii de la partea vinovată de producere a accidentului

Banii care vor fi despăgubiți persoanlor vătămate fizic sau material, din acest fond, se vor recupera prin instanță unde persoana vinovată de producerea accidentului va fi chemată pentru recuperarea prejudiciului creat.

Date de contact Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

 • Telefon: 0213001880; 0318053406; 0318053407
 • Fax: 0213123182
 • E-mail: fpvs@baar.ro
 • Adresă: Str. Vasile Lascăr 40-40 bis, et. 5, RO – 020502, sector 2, Bucureşti

Pentru alte detalii, cu privire la date sau documente ce urmează a fi solicitate pentru daună, intră pe site-ul aparținând Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) care se ocupa de gestionarea Fondului prin clic aici.

Constat amiabil completat în caz de accident

Tipuri de accidente

Există mai multe tipuri de accidente, respectiv:

 1. ule sau bunuriaccident cu victimă
 2. accident în care sunt implicate mai mult de 2 vehicule (respectiv al treilea vehicul sau mai multe, indiferent că este vorba de o biciletă, motocicletă, autoturism, autoutilitară, tramvai, autobuiz, troileibuz, tren sau un cap de pod, un pod, un semn rutier, un sens giratoriu, o casă, un bloc, un stalp, o bordură sau orice alt obiect sau bun aparținând cuiva)
 3. accident între două vehicule, fară a fi implicate alte vehicule sau bunuri.

Pentru tipul de accident de la punctul 3, dacă ambii șoferi implicați în accidentul rutier sunt de acord cu privire la împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier se poate completa Constatul amiabil descris mai jos.

Atenție!

Pentru tipul de accident de la punctul 1 și 2 de mai sus este obligatoriu să anunți organele de poliție pentru a afectua constatarea daunelor și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. 

Call center daune asigurări – centre de daună Timisoara

Ai fost implicat într-un accident rutier? Sună la call center daune pentru anunțarea evenimentului

Trebuie sa iei legătura în maxim 24 de ore cu societatea de asigurări a vinovatului de producerea accidentului la numerele de telefon de mai jos.

De asemenea trebuie să știi ce informații trebuie să furnizezi operatorului call center, iar pentru asta iți punem la dispoziție datele ce vor fi solicitate de operatorul societății de asigurări:

 • Datele de identificare și contact ale persoanei asigurate
 • Datele înscrise în contractul de asigurare
 • Cauzele și împrejurarile în care s-a produs evenimentul
 • Detalii privind locația și starea vehiculului sau a bunului avariat (daca este sau nu deplasabil în cazul vehiculelor)
 • Locul unde se va efectua constatarea.

Dupa ce furnizezi toate aceste date, vei primi un număr unic de avizare a daunei cu care trebuie să te prezinți la punctul de constatare, în vederea deschiderii dosarului de daună.

Daca vehiculul asigurat nu este deplasabil sau se află în străinatate, un reprezentant al societății de asigurări te va contacta telefonic pentru a stabili împreuna data si locul efectuarii constatarii daunei.

La constatarea daunei, trebuie să ai la tine urmatoarele documente:

 • Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație
 • Permisul de conducere și actul de identitate al persoanei care a condus vehiculul (dacă a condus alta persoana decat proprietarul trecut în acte)
 • Împuternicirea din partea persoanei asigurate (dacă este cazul)
 • Actul tau de identitate
 • Documentele eliberate de poliție, pompieri sau alte autorităti competente care să ateste producerea evenimentului asigurat
 • In cazul furtului, avizarea si depunerea documentelor se va efectua conform prevederilor menționate în “Conditiile generale privind asigurarea vehiculelor”.

Call center societăți de asigurări

ALLIANZ – ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212019180

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Telefon CALL CENTER:

0217779599

SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212306343 sau 0212306350

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0319107 sau 0319108

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

Telefon CALL CENTER:

0372010202

GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0374110110

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Telefon CALL CENTER:

0217779669

UNIQA ASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0374400400

ERGO ASIGURĂRI S.A. (FOSTA CREDIT EUROPE ASIGURĂRI – REASIGURARI S.A.)

Telefon CALL CENTER:

0312248600

GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.

Telefon CALL CENTER:

0212000000

DAUNE PROVOCATE DE VEHICULE ÎNMATRICULATE ÎN ALTE ȚĂRI

Telefon CALL CENTER:

0213191302

Când este indicat să suni la call center daune asigurări?

Recomandarea noastră este să suni imediat după producerea accidentului dar nu mai tărziu de 24 de ore de la producera accidentului rutier, cât este termenul legal, deoarece nerespectarea acestuia va duce la suspendarea permisului tău de conducere.

Totodată trebuie să complectezi un formular de contat amiabil a daunei (dacă constatatea nu a fost efectuată la poliție) pe care ți-l punem la dispoziție in link-ul de mai jos:

Asigurare răspundere civilă pentru Erori sau Omisiuni din activitatea profesională

Cui se adresează această formă de asigurare?

Produsul se adresează atât persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi profesionale în baza unor studii de specialitate şi apartenenţei la un organism profesional care atestă calificarea sau specialitatea profesională, cât şi persoanelor juridice, societăţi comerciale specializate şi autorizate conform prevederilor legale să desfaşoareactivităţi profesionale în baza unui contract încheiat cu beneficiarul serviciilor.

Acest produs de asigurare vine cu o soluţie de protecție si despăgubire pentru următoarele profesii:

 • Project Manager în construcţii;
 • Diriginte de şantier;
 • Inginer coordonator;
 • Experţi în construcţii;
 • Geologi;
 • Geodezi;
 • Auditori energetici pentru clădiri;
 • Companii imobiliare sau agenţi imobiliari;
 • Managementul clădirilor sau imobiliar;
 • Consultanţi SSM & PSI;
 • Peisagistică;
 • Fotografi;
 • Traducători şi interpreţi;
 • Trainer;
 • Life Coach;
 • Cadre didactice;
 • Detectivi particulari;
 • Psihologi;
 • Medicină alternativă;
 • Administratori de condominiu;
 • Alte profesii (în funcţie de analiza și aprobare).

Ce se asigură prin această asigurare?

Această formă de asigurare asigură prejudicii produse din culpă (neglijență, imprudență, omisiune) de asigurat clienților săi.

Încheind această formă de asigurare vor fi acoperite următoarele:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa clienților săi, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul între părți, obligații referitoare numai la activitățile specifice pentru fiecare profesie în parte în conformitate cu legislația în vigoare;
b) sumele cheltuite în vederea reconstituirii, refacerii sau înlocuirii documentelor originale și/ sau suporturilor magnetice predate de clienți Asiguratului, pe perioada valabilității/ în timpul derulării contractului între părți (ex. facturi, ordine de plată, baze de date, machete, benzi, casete audio/ video, hărți, desene, înscrisuri eliberate de autorități publice etc., cu excepția obligațiunilor la purtător, bancnotelor, hârtiilor de valoare și instrumentelor negociabile), numai dacă acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din culpa Asiguratului;
c) cheltuielile de judecată făcute de client pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin acțiune judecătorească la plata acestora;
d) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul acțiunii civile judecate în cadrul procesului penal);
e) costurile justificate, necesare și rezonabile cu consultanții externi (experți în domeniu, avocați, traducători etc), angajate în timpul acțiunii de investigare a evenimentului/ evenimentelor pentru care s-au înaintat cereri de despăgubire, cheltuieli care au fost făcute cu consimțământul scris al Asigurătorului.

Excluderile poliței de asigurare

a) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități fără contract de prestări servicii încheiat între Asigurat și client ori prin depășirea atribuțiilor prevăzute în contract;
b) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din desfășurarea de activități care nu fac obiectul autorizării sau care depășesc sfera calificării profesionale;
c) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din încheierea contractelor care privesc o proprietate sau o afacere pentru care Asiguratul are un interes actual sau de perspectivă;
d) pierderilor financiare rezultate din sau în legătură cu activități bursiere;
e) penalizărilor provenite din neachitarea datoriilor, plăților la termenele scadente sau nerealizarea obligațiilor contractuale în termenele prevăzute;
f) pierderilor financiare indirecte/ daune de consecință ca urmare a prejudiciului produs de asigurat;
g) pierderilor financiare rezultate ca urmare a asumării de către Asigurat a unei răspunderi contractuale ce excedă răspunderiiobișnuite în astfel de contracte conform uzanțelor/ practicilor comerciale existente în România (incluzând dar nelimitându-se la: garanții, estimări cu privire la costuri);
h) oricărei pierderi financiare ca urmare a unor obligații de rezultat asumate de asigurat prin contract (incluzând dar nelimitânduse la cantități, durate, date de finalizare etc);
i) pretențiilor formulate de Asigurat referitoare la propriile prejudicii, inclusiv cheltuielile, costurile efectuate de Asigurat pentru refacerea/ reluarea lucrărilor, operațiunilor, activităților contractate, necesare ca urmare a unei daune;
j) oricărei cereri de despăgubire despre care a fost primită o înștiințare scrisă în afara perioadei de asigurare, indiferent de data producerii prejudiciului sau a factorilor declanșatori producerii pierderilor;
k) prejudiciilor provocate de asigurat prin rea credință, furt, înșelăciune, divulgarea de informații economice și obținerea de avantaje financiare din aceasta, faptele penale ale Asiguratului, cereri de despăgubire frauduloase sau care au la bază declarații false;
l) oricărei cereri de despăgubire ce decurge din producerea, construirea, modificarea, repararea, service-ul sau prelucrarea oricăror bunuri sau produse vândute, furnizate sau distribuite de către Asigurat sau derivând din alte afaceri sau ocupații decât cele prevăzute în poliță, chiar dacă aceleași activități ar putea fi prestate de către Asigurat în legătură cu afacerea curentă, așa
cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar;
m) răspunderii decurgând din orice contract în baza căruia Asiguratul acționează și care nu are legătură cu profesia sa, așa cum a fost aceasta declarată în cererea-chestionar și menționată în polița de asigurare;
n) prejudiciilor provocate clienților de către subcontractorii asiguratului, cu excepția cazului în care aceștia au fost declarați de către Asigurat la încheierea poliței și a solicitat includerea lor în asigurare;
o) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate de nefuncționarea sistemelor informatice, internetului precum și existența virușilor informatici, etc.;
p) amenzilor (civile, penale sau contractuale), penalităților de orice fel, daunelor interese aplicate Asiguratului;
q) prejudiciilor ce decurg din orice recomandare, previziune sau aranjament făcut de Asigurat în domeniul investițional/ financiar/comercial (variații ale piețelor, burselor, investiții, creditare, ontractări terenuri, spații, materiale, utilaje, instalații), precum și orice alte activități nespecifice profesiunii conform legislației speciale (plăți, încasări, viramente, rambursări, compensări, etc),
dacă există;
r) oricărei cereri de despăgubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărui drept de proprietate intelectuală, mărci de comerț sau brevete de invenții;
s) oricărei pretenții de despăgubire formulată de angajator împotriva prepușilor săi;
t) oricărei cereri de despăgubire în legătură cu fapte ale asiguratului care antrenează răspunderea civilă legală față de terți.

Asigurări Timișoara – cele mai ieftine asigurări

Asigurări Timișoara este echipa care îți oferă orice tip de asigurare la orice societate de asigurări din România, la cel mai ieftin preț!

De ce să ne alegi pe noi? Ce îți oferim în plus?

Ceea ce ne face deosebiți față de ceilalți sunt următorii factori:

Asigurari Timișoara
 • Consultanță personală în asigurări în funcție de nevoia ta 
 • Analiza nevoilor tale ca asigurat
 • Soluții pentru acoperirea nevoilor tale în funcție de produsele asiguratorilor 
 • Informări la reânnoirea poliței de asigurări
 • Comparăm prețurile între societățile de asigurări pentru nevoia ta mergând pe principiul preț / calitate
 • Încheiem orice asigurare la orice societate de asigurări din România
 • Uită de grija asigurărilor pentru că te anunțăm la expirare
 • Cele mai ieftine prețuri la asigurări de pe piața din România
 • Lucrăm cu toate societățile de asigurări din România
 • Simplu și ușor trebuie doar să ne suni
 • Livrare gratuită la domiciliu sau sediul tău în Timișoara sau localitățile limitrofe

Ce tipuri de asigurări îți putem oferi noi?

 • RCA
 • CASCO
 • LOCUINȚE
 • CĂLĂTORIE
 • SĂNĂTATE
 • MALPRAXIS
 • AVOCAȚI
 • EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI
 • CMR
 • CARGO
 • CASĂ DE EXPEDIȚII
 • ROTR
 • CLĂDIRI ȘI BUNURI PJ
 • UTILAJE
 • NOTARI PUBLICI
 • JUDECĂTORI
 • AGRICOLE
 • CONSTRCȚII MONTAJ
 • RĂSPUNDERI CIVILE
 • CONTABILI
 • EXPERȚI CONTABILI
 • AUDITORI FINANCIARI
 • VIAȚĂ

Livrarea în Timișoara și localitățile limitrofe

Livrarea polițelor de asigurări este GRATUITĂ pentru municipiul Timișoara și localitățile limitrofe. Intervalul orar de livrare al polițelor de asigurări va fi între 17.00 – 19.00, iar livrarea se va efectua la domiciliul sau la biroul tău, în funcție de prioritățile voastre.

Dacă ai o urgență pentru încheierea poliței de asigurări, ne poți contacta telefonic pentru a intra în posesia asigurării și poți să o ridici de la unul din birourile noastre.